May 27, 2016 6:53 am

Bài toán ‘giúp bà nội rán bánh’

 

Mỗi cái bánh phải rán đủ 2 mặt. Thời gian rán một mặt của mỗi bánh là 2 phút. Bà định rán làm 3 mẻ, mỗi mẻ 4 phút (2 lần đầu 4 bánh, lần thứ ba 2 bánh), vị chi là hết 12 phút.

An, vốn giỏi toán, nói rằng cậu có thể giúp bà rán xong số bánh chỉ trong thời gian ít hơn.

Hãy cho biết cần ít nhất bao nhiêu thời gian để rán xong số bánh và hãy chỉ ra cách để thực hiện điều đó.

TS Trần Nam Dũng

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM