April 21, 2016 9:18 am

Facebook Messenger bắt đầu cho gọi theo nhóm

 

Tính năng này được triển khai trên ứng dụng Messenger dành cho Android và iOS. Người sử dụng sẽ thấy nút gọi điện nằm ở góc trên cùng bên phải trong mỗi nhóm chat.

Khi bấm vào, Facebook sẽ cho phép lựa chọn gọi hay không gọi những người nào trong một nhóm. Hiện mỗi cuộc gọi nhóm giới hạn tối đa 50 người. Thử nghiệm ban đầu cho thấy chất lượng đàm thoại tốt, âm thanh trong. Tuy nhiên, Messenger chưa hỗ trợ đàm thoại hình (video call) theo nhóm.

Cập nhật mới của Facebook sẽ cạnh tranh với các dịch vụ gọi nhóm miễn phí hiện có như Google Hangouts, Microsoft Skype hay Slack.

Người dùng thiết bị Android và iOS sẽ thấy biểu tượng gọi điện nằm ở góc trên bên phải.

Khi bấm vào nút gọi, họ có thể lựa chọn gọi cho một vài thành viên trong một nhóm (tối đa 50 người).