August 7, 2017 11:13 am

Gia Lai loại khỏi quy hoạch 17 công trình thủy điện

 

Theo báo cáo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng có 74 thủy điện vừa và nhỏ đã được phê duyệt quy hoạch và bổ sung, điều chỉnh. Trong đó 35 thủy điện đang vận hành, 6 thủy điện đang triển khai đầu tư xây dựng, 14 thủy điện có trong quy hoạch nhưng chưa có chủ trương đầu tư. Ngoài ra, 17 thủy điện đã bị loại khỏi quy hoạch, 2 thủy điện đã dừng vận hành.

UBND tỉnh Gia Lai đã rà soát và loại khỏi quy hoạch 17 thủy điện

Việc loại khỏi quy hoạch và dừng vận hành các công trình thủy điện này là do công trình có công suất nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp nhưng lại có tác động tiêu cực đến môi trường.

Hiện tỉnh Gia Lai còn 55 dự án thủy điện vừa và nhỏ trong quy hoạch.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát, đề xuất và đưa ra khỏi quy hoạch các dự án thủy điện kém hiệu quả, có tác động tiêu cực đến môi trường.

Phạm Hoàng

Tag :, ,