Tính năng này được triển khai trên ứng dụng Messenger dành cho Android và iOS. Người sử dụng sẽ thấy nút gọi...